دیدار مدیر موسسه دارالقرآن الکریم فلاورجان دکتر محمد کیانی با خانم اله دادیان رئیس حوزه علمیه خواهران

 

 

در این دیدار تفاهم نامه ای بین موسسه دارالقرآن الکریم فلاورجان و حوزه ی علمیه خواهران مبنی بر استفاده و به کارگیری موثر اساتید حوزه و موسسه و معرفی هر و مرکز به مخاطبان و مراجعه کنندگان جهت توزیع و نشر فرهنگ قرآن و عترت منعقد گردید…