اصفهان شهرستان فلاورجان -خیابان امام خمینی(ره) -کوی وحدت

تلفن گویا: ۳۷۴۲۲۱۲۲

فکس:۳۷۴۲۲۱۲۴

آدرس ایمیل:  darolquran1375@gmail.com

 

 

نمایش موقعیت موسسه دارالقرآن الکریم فلاورجان روی نقشه